SSL là gì?

Cho em hỏi chút là SSL nghĩa là gì? Vì emt thấy 1 số website có chữ SSL
9 years ago
Asked 9 years ago
Kim Tien

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
SSL viết tắt của từ Secure Sockets Layer có nghĩa là "Tầng ổ bảo mật" dẫn trước, là dạng cách thức mã hóa thông tin trên internet để đảm bảo dữ liệu được bảo mật
Answered 9 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login