DJ là gì?

Nhiều người nói tới DJ nhạc, em làm DJ. Vậy DJ là gì vậy?
7 years ago
Asked 7 years ago
Pho Nui

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
DJ viết tắt của Disc Jockey đôi khi được viết là Deejay là người chơi nhạc thu âm. DJ có thể chơi trên radio hoặc quán bar vũ trường.
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.