Lossless là gì?

Cho em hỏi từ lossless nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Nu Tam Xuan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lossless là không mất thông tin, dữ liệu. Tức là một dạng nén file nhạc mà không làm mất thông tin hoặc dữ liệu so với file gốc
Answered 8 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login