b2b là gì?

b2b là gì? Mình hay nghe nói là b2b ở cty mà chưa hiểu.
6 years ago
Asked 6 years ago
Bờm

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
B2B viết tắt của Business-to-business nghĩa là Doanh nghiệp với Doanh nghiệp tức là giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp.
Answered 6 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login