Vocaloid là gì?

Cho hỏi Vocaloid là gì? cảm ơn nhiều
9 years ago
Asked 9 years ago
Mieng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vocaloid là giọng hát nhân tạo được tạo ra bởi phần mềm máy tính dựa trên lời hát và nhạc.
Answered 9 years ago
Tuan Kiet

Please register/login to answer this question.  Click here to login