Bánh chưng dịch thế nào?

Bánh chưng dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Lam Son

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bánh chưng: stuffed sticky rice cake
Answered 7 years ago
Lan Hương

Bánh chưng là chỉ có việt nam có thôi nên dịch là Chưng Cake
Answered 7 years ago
Vân Anh

Found Errors? Report Us.