PhD là gì?

Cho em hỏi chữ PhD viết tắt của từ gì? Nó là gì và có nghĩa là gì?
9 years ago
Asked 9 years ago
Bống

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Doctor of Philosophy Degree hoặc là Doctorate of Philosophy có nghĩa là Tiến sĩ
Answered 9 years ago
Vân Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login