URL là gì?

Thỉnh thoảng lướt web thấy chữ URL là gì? Cảm ơn nhìu
7 years ago
Asked 7 years ago
Minh Van

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Uniform Resource Locator có nghĩa là định vị tài nguyên thống nhất thường dùng cho web và thường gọi tên dễ hiểu hơn là địa chỉ web.
Answered 7 years ago
Anh Thư

URL là Uniform Resource Locator
Answered 7 years ago
Kien Phan

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.