MSDS là gì?

Đọc một số tài liệu hóa học hay có từ viết tắt MSDS. Vậy cho em hỏi MSDS là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Kieu Trinh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
MSDS = Material Safety Data Sheet
Answered 6 years ago
Anh Thư

Material Safety Data Sheet tiếng Việt là Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất.
Answered 6 years ago
Vân Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login