CFA là gì?

Cho em hỏi chút là CFA là gì? em cảm ơn
7 years ago
Asked 7 years ago
Lúa

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
CFA = Chartered Financial Analyst nó là 1 dạng chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như : ngân hàng và tài chính, chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro.
Answered 7 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.