www là gì?

Cho em hỏi khi vào trang web hay gõ www. Vậy www là gì sao phải có nó?
6 years ago
Asked 6 years ago
Bờm

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
www = world wide web mạng lưới toàn cầu gọi tắt là web. Nó thường bắt đầu cho 1 website
Answered 6 years ago
Vân Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login