HDR là gì?

Chụp ảnh thỉnh thoảng nó hiện lên màn hình chữ HDR. Vậy HDR là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Công Vinh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
HDR = High dynamic range một kỹ thuật xử lý ảnh để tăng thêm khoảng sáng cho ảnh
Answered 7 years ago
Truong Son

Found Errors? Report Us.