"lõi ống côn" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "lõi ống côn" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lõi ống côn tiếng anh là: cone
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login