"lợi nhuận, lãi không chia" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "lợi nhuận, lãi không chia" tiếng anh là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lợi nhuận, lãi không chia tiếng anh đó là: undivided profits
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login