"lợi nhuận nộp lên nhà nước" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "lợi nhuận nộp lên nhà nước" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lợi nhuận nộp lên nhà nước từ đó là: profit paid to the state
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login