"lợi nhuận không hiện hữu (mà một người nào đó phải trả)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "lợi nhuận không hiện hữu (mà một người nào đó phải trả)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lợi nhuận không hiện hữu (mà một người nào đó phải trả) tiếng anh đó là: free lunch
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login