"lõi mềm của phôi (được) thấm than" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "lõi mềm của phôi (được) thấm than" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lõi mềm của phôi (được) thấm than dịch là: sap
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login