"lối lùa súc vật" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "lối lùa súc vật" dịch sang tiếng anh thế nào? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lối lùa súc vật từ đó là: driftway
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login