"lỗi không trầm trọng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "lỗi không trầm trọng" dịch sang tiếng anh thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lỗi không trầm trọng đó là: non-fatal error
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login