"lõi không khí" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "lõi không khí" dịch sang tiếng anh thế nào? Thanks.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lõi không khí là: air core
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login