"lõi khoan vách bên (kỹ thuật khoan)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "lõi khoan vách bên (kỹ thuật khoan)" tiếng anh nói như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lõi khoan vách bên (kỹ thuật khoan) từ tiếng anh đó là: sidewall core
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login