"lợi ích (hưu trí) được bảo vệ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "lợi ích (hưu trí) được bảo vệ" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lợi ích (hưu trí) được bảo vệ tiếng anh là: preserved (pension) benefits
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login