"lõi hoạt động trên (của lò phản ứng hạt nhân)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "lõi hoạt động trên (của lò phản ứng hạt nhân)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lõi hoạt động trên (của lò phản ứng hạt nhân) từ đó là: upper core
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login