"lõi điều chỉnh được" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "lõi điều chỉnh được" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lõi điều chỉnh được đó là: adjustable core
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login