"lối đi liên nhà" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "lối đi liên nhà" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lối đi liên nhà từ đó là: breezeway
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.