"lối đi không khép kín" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "lối đi không khép kín" tiếng anh là gì? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lối đi không khép kín đó là: open traverse
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login