"lối đi dành cho nhân viên (công chúng miễn vào)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "lối đi dành cho nhân viên (công chúng miễn vào)" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lối đi dành cho nhân viên (công chúng miễn vào) dịch là: staff only
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login