"lối đi (qua đường) cho người đi bộ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "lối đi (qua đường) cho người đi bộ" tiếng anh nghĩa là gì? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lối đi (qua đường) cho người đi bộ từ tiếng anh đó là: walkway
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login