"lối đi (dành cho người tàn tật)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "lối đi (dành cho người tàn tật)" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lối đi (dành cho người tàn tật) từ đó là: walkway (disability)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login