"lõi đậu rót" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "lõi đậu rót" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lõi đậu rót tiếng anh là: runner stick
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login