IPO là gì?

Cho mình hỏi IPO là gì? Cảm ơn nhiều
7 years ago
Asked 7 years ago
Kem

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
IPO thường dùng trong chứng khoán = Initial Public Offering = Phát hành lần đầu ra công chúng
Answered 7 years ago
Vân Anh

Found Errors? Report Us.