"lồi củ móng chân" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "lồi củ móng chân" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lồi củ móng chân từ đó là: tuberositas ungulcularis pedis
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login