"lõi chiết áp" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "lõi chiết áp" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lõi chiết áp dịch là: pot core
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login