"lời chào giá đỡ đầu" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "lời chào giá đỡ đầu" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lời chào giá đỡ đầu dịch là: godfather offer
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login