"bánh đa" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "bánh đa" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bánh đa từ đó là: Dry pancake
Answered 7 years ago
Rossy

Dùng luôn tiếng việt bạn ạ. Cần giải thích lắm thì mới dùng dry pancake
Answered 7 years ago
Triet

Found Errors? Report Us.