"lôgic quét và giải mã mã sọc" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "lôgic quét và giải mã mã sọc" dịch sang tiếng anh thế nào? Thanks.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lôgic quét và giải mã mã sọc dịch sang tiếng anh là: bar code scanner and decoder logic
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login