"lôgic hình thức" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "lôgic hình thức" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lôgic hình thức từ đó là: formal logic
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login