"lôgic ghép emitter" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "lôgic ghép emitter" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lôgic ghép emitter tiếng anh đó là: emitter-coupled logic
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login