"Loét ác tính, Tính xấu, thói xấu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Loét ác tính, Tính xấu, thói xấu" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loét ác tính, Tính xấu, thói xấu từ tiếng anh đó là: cacoethes
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login