"loại vi khuẩn hình que, di động, hiếu khí, gram dương, ký sinh trong các động vật máu nóng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "loại vi khuẩn hình que, di động, hiếu khí, gram dương, ký sinh trong các động vật máu nóng" tiếng anh là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại vi khuẩn hình que, di động, hiếu khí, gram dương, ký sinh trong các động vật máu nóng dịch sang tiếng anh là: listeria
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login