"loại thuốc ngăn tế bào ung thư tăng trưởng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "loại thuốc ngăn tế bào ung thư tăng trưởng" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại thuốc ngăn tế bào ung thư tăng trưởng từ đó là: thioguanine
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login