"loại thuốc làm chậm nhịp tim, dùng để kiểm soát nhịp tim tăng hay bất thường" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "loại thuốc làm chậm nhịp tim, dùng để kiểm soát nhịp tim tăng hay bất thường" tiếng anh nói thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại thuốc làm chậm nhịp tim, dùng để kiểm soát nhịp tim tăng hay bất thường dịch là: quinidine
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login