"loại thuốc làm chậm hoạt động tim, dùng kiểm soát hoạt động nhịp tim bất thường" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "loại thuốc làm chậm hoạt động tim, dùng kiểm soát hoạt động nhịp tim bất thường" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại thuốc làm chậm hoạt động tim, dùng kiểm soát hoạt động nhịp tim bất thường từ tiếng anh đó là: procainamide
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login