"loại thuốc kích thích tim dùng chữa suy tim và các tình trạng tim khác" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "loại thuốc kích thích tim dùng chữa suy tim và các tình trạng tim khác" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại thuốc kích thích tim dùng chữa suy tim và các tình trạng tim khác tiếng anh là: ouabain
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login