"loại thuốc gây mê cục bộ của và niêm mạc, dùng chữa ăn không tiêu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "loại thuốc gây mê cục bộ của và niêm mạc, dùng chữa ăn không tiêu" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại thuốc gây mê cục bộ của và niêm mạc, dùng chữa ăn không tiêu đó là: oxethazaine
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login