"loại thuốc dùng chữa nhiều loại ung thư, kể cả u hắc tố ác tính, ung thư vú, noãn sào và bệnh Hodgkin" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "loại thuốc dùng chữa nhiều loại ung thư, kể cả u hắc tố ác tính, ung thư vú, noãn sào và bệnh Hodgkin" tiếng anh nói thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại thuốc dùng chữa nhiều loại ung thư, kể cả u hắc tố ác tính, ung thư vú, noãn sào và bệnh Hodgkin tiếng anh đó là: Melphalan
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login