"loại thuốc có tác động tương tự như atropin" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "loại thuốc có tác động tương tự như atropin" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại thuốc có tác động tương tự như atropin từ đó là: oxyphencyclimine
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login