"loại muối kali có tác động chống nấm, kháng trùng và khử mùì" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "loại muối kali có tác động chống nấm, kháng trùng và khử mùì" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại muối kali có tác động chống nấm, kháng trùng và khử mùì từ tiếng anh đó là: potassium hydroxyquinoline
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login