"loại muối độc" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "loại muối độc" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại muối độc từ đó là: antimony potassium tartrate
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login