"loại kích thích tố sinh dục nam tổng hợp với tác dụng và sử dụng tương tự như methandienone" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "loại kích thích tố sinh dục nam tổng hợp với tác dụng và sử dụng tương tự như methandienone" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Loại kích thích tố sinh dục nam tổng hợp với tác dụng và sử dụng tương tự như methandienone tiếng anh là: nandrolone
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login